پژوهش ها و مقالات

 

لیست پروژه های پژوهش ها و مقالات

عنوان مقاله

همایش/کنفرانس

زمان

بازیابی گندله ریزدانه در فرآیند فولاد سازی همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز آذر93
     
بررسی تاثیر بازیابی سرباره بر روی عملکرد کوره قوس الکتریکی کنفرانس بین المللی رویکرد نوین در نگهداشت انرژی اسفند 91

 

فارسی
English